عذر خواهی

#برادر خوب و مهربانم دوست داشتنت اندازه ندارد

حجم نمیخواهد وقتی تمام کشور سرزمین حکم رانی توست ....

ببخش داداش احسانم ک امروز ناراحتت کردم خیلی شرمندم ببخش منو داداش گلم ...????

دوست دارم خیلی زیاد .........بیشتر از اوت چیزی ک فکرشو کنی????????

 

 

 

 

توروخدا واسم دعا کنین داداشم منو ببخشه ????????????منبع: http://ahsan234.blogfa.com/