شکر و کفر  

اینجا هر روز در اوج گرما برق میرود . نمیدانم کجا و تو جیب کی میرود اما من و ما که در اوج گرما همدم سرمای خود را از دست رفته میبینیم خوشحالیم که از این بدتر نمیشود چون عادت کرده ایم و داده اندمان به اینکه پایین تر را نگاه کنیم و شاکر نه بالاتر و کفر را.منبع: http://shatahiyat.blogfa.com/

ادامه مطلب  

درود بر شما  

گفت: ای مرد کجا میروی
_ میروم تا مادرم را بفروشم
_مگر کسی مادرش را هم میفروشد؟
_هاهاها قیمتی میدهم که کسی آنرا نخرد.
آخرین پستیم را در پرشین بلاگ صاحب خانه خراب گذاشتم .
از شهریور 88 تا امروز خوش بودم با اون ویلانکده اما صاحب پرشین بلاگ خسته ام کرد . یکبار مطالب حذف شدند یکبار خود وبلاگ یکبار دسترسی مطلق نداشتم و حالا هم بازی مدت دار خسته کننده اش...
من هستم چون زنده ام با شطحیاتی که هرزه گرد در بلاگفا ادامه میدهد.منبع: http://shatahiyat.blogfa.com/

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1