کار شیمیایی کارآموزان ارایش و پیرایش آنلاین خرداد ماه  

نام کاراموز

نام آموزشگاه

کارشیمیایی


بازماندگان

آیدا2

دکلره رنگ


نصراللهی

آیدا2

مش با فویل


ترقی خواه

فری

مش با کلاه


رمضانی

فری

دکلره رنگ


اصغری

نغمه

مش با فویل


بلوچی

نغمه

مش با کلاه


مدنی

نغمه

دکلره رنگ


رفسنجانی

آیدا

مش با کلاه


منبع: http://rafsanjan11.blogfa.com/

ادامه مطلب  

 

شماره:..........
تاریخ: .........
 
اعلام پایان دوره کارورز
جناب آقای/ سركار خانم.........................................
رئیس محترم مركز آموزش فنی  و  حرفه ای ........................................ 
با عنایت به قرارداد شماره ……....... مورخ............. در خصوص معرفی آقای/ خانم....................................... با كد ملی ............................................ به این مركز  جهتطی دوره کارورزی در عنوانشغلی ..............................................  بر اساس "دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی"به استحضار می رساند  نا

ادامه مطلب  

برنامه آزمون عملی حرفه های مراقبت و زیبایی آنلاین خرداد ماه97  

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

حرفه و آموزشگاههای شرکت کننده


27و 28/3/97

آموزشگاه آی تک

کاربر مواد شیمیایی(آیتک- آیدا-آیدا2)


28/3/97

آموزشگاه نغمه

آرایش و پیرایش (آیدا2- فری- نغمه- آیدا)
پیرایش موهای زائد(سوزان)


29/3/97

آموزشگاه یاس

آرایش مو(آیتک-آیدا-سرمه- یاس)


30/3/97

آموزشگاه فری

متعادل ساز(نغمه- ستاره هنر-مثلث طلایی-یاس)
پیرایش مو(فری-گل نیلوفر-سوزان)
پیرایش ابرو(شمیم-نیک سیما-پردیس-یاس)


31/3/97

آموزشگاه آی تک

آرایش دائم (آی تک – درنا- آیدا)


منبع: http://

ادامه مطلب  

کار شیمیایی کاراموزان آرایش و پیرایش  

نام کاراموز

نام
اموزشگاه

کار شیمیایی


میرکی

ملینا

دکلره رنگ


سیاهکوهی

فری

مش با فویل


ف جمالی

فری

مش با کلاه


ه جمالی

فری

دکلره رنگ


مطلبی

ستاره هنر

دکلره رنگ


مهدیان

ستاره هنر

مش با فویل


رمضانی

فری

فر


ترابی

برلیان

دکلره رنگ


جعفری

ترانه

دکلره رنگ


حسیبی

ترانه

مش با فویل


قطب الدینی

ترانه

صاف


رضائی

ستاره هنر

صاف


قاسم زاده

ستاره هنر

مش با فویل


اکبری زاده

نگین شهر

دکلره رنگ


خدابخشی

نگین شهر

مش با فویل


حاتمیان

نگین ش

ادامه مطلب  

برنامه آزمون عملی حرفه مراقبت و زیبایی آنلاین مردادماه97  

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

حرفه و آموزشگاههای شرکت کننده


22،23/5/97

آموزشگاه ماه شب

کاربر مواد(ماه شب- ستاره سهیل-سارگل- پردیس)


24/5/97

آموزشگاه ماه شب

پیرایش مو(ماه شب- گلچین)
آرایش مو(فری)


 22،23/5/97

آموزشگاه ماه آفرین

کاربر مواد(آیدا2- سرمه - ماه آ فرین)


24/5/97

آموزشگاه ماه آفرین

پیرایش ابرو(ماه آفرین – فری- گلچین- ماه شب)
آرایش مو(ماه آفرین)


23/5/97

آموزشگاه یاس

پیرایش ابرو(یاس)
متعادل ساز(یاس- درنا)
پیرایش موی زائد(ستاره هنر)
بافت مو(ماه شب2)
آرای

ادامه مطلب  

اسامی قبول شدگان آزمون صنعت ساختمان و تفاهم نامه مورخ 1/4/97  

نام حرفه

نام

کد ملی


کارگر عمومی ارماتور بند (درجه3)

پرویز قنبری برزی

3052289209


کارگر عمومی ارماتور بند (درجه3)

مرتضی شریفی برزی

3040039717


کارگر عمومی ارماتور بند (درجه3)

مصطفی علی پور دره دری

3052331434


کارگر عمومی برقکار ساختمان (درجه3)

حسین دلیری

830000402


کارگر عمومی برقکار ساختمان (درجه3)

علیرضا مغوئی نژاد

3040149148


کارگر عمومی برقکار ساختمان (درجه3)

عباس  خاندانی

3052177907


کارگر عمومی لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی (درجه3)

محمدرضا  غلامی همت آباد

ادامه مطلب  

نتایج آزمون کتبی صنعت ساختمان و تفاهم نامه 21 / 2 /1397  

محمد اکبری مقدم

3051471119


حسین مغویی

3052249622


عبدالرضا عرب بدوئی

3040391933


سعید  محمدی مهدی اباد

3040196596


محمد رضا  برازش

3040114026


مهدی اسماعیلی پور

3050735351


ناصر ندافیان شریف اباد

3050526513


محمود قربانی محمود اباد

3051868329


حسین حسنی همت ابادی

3040156799


سید مصطفی  حسینی

3040207539


محمد  رحمان جو

3052171992


علی اکبر رستم زاده

901362417


حمیدرضا حسینی همت ابادی

3052321447


محمد نجاری علی اباد وزیر

3050563141


علی حسینی پور اودرجی

3040151101


سعید حاجی پوررستم ابادی

3052180

ادامه مطلب  

نتایج آزمون کتبی صنعت ساختمان مورخه 97/5/5  

سعید  احمد نسب همت آباد

3040196987

قبول


عباس  شمسی نژاد چناری

3040490362

قبول


رسول امیریان بافقی

2992915297

قبول


سید میثم  حسینی پسوجانی

3052339451

مردود


رضا باتوته

3040139126

قبول


محمد  اقابالائی شفیق

3040353901

نامعلوم


علی  عوضی پور استبرقی

3051263168

قبول


حسین محمدی جرجافکی

3040052160

قبول


علیرضا توکلی مقدم

3040215663

نامعلوم


علی اصغر  پژوم

3040285823

قبول


سید حامد حسینی جوپاری

3040214853

قبول


محمد  بازمانده حسن ابادی

3040185081

قبول


مهدی زارع ناصریه

3040133926

قبو

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1