پست 19 رمان ته دیگمو پس بده  

دردم ایــــن نـــیـسـت کـــــه او عــــاشــــق نـــیــسـت دردم ایــــن نــیــسـت کــــــــه مــعــشـــوق مــن از عــشــق تـهــی اسـت دردم ایــــــن است کــــــه بــــا دیـــــدن ایـــــن ســردی هــــا مـــــن چـــــرا دل بـــســتــم ؟!!منبع: http://go2cottage.blogfa.com/

ادامه مطلب  

پست 27 رمان جدال پر تمنا  

.
می ترسم از آدم ها … آدم هایی که دست می گذارند روی تنهایی ات … مجوزِ ورود می گیرند … و تنهاترت می کنند … آدم هایی که سایه می اندازند روی سرت … و بی تفاوت، سایه سنگین می کنند … آدم هایی که ساده می گیری بودنشان را … و سخت می کنند گذرِ لحظه هایت را … آدم هایی که کوهِ معرفت می شوی برایشان … و آنها مدام می لرزانندت با آتشفشانِ بی معرفتی هاشان … آدم هایی که به هزار و یک خاطره، دلبستۀ شان می شوی… و انها بی تفاوت میگذرندو میروند …منبع: http://go2cottage.blogfa.

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1